حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

سفته

کاربر:

1400/02/26
در قبال بخشیدن مهریه سفته بگیرن آیا طرف مقابل که سفته داده بعدا میتونه ادعا کنه؟

پاسخ ها

کاربر

14:15 - 1399/07/20
بله میتواند نسبت به سفته(سند تجاری) خود اقدام کند ولی با الزامات خود سفته