حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

نفقه

کاربر: ناشناس

1402/02/18
با سلام. در شورای حل اختلاف رای به نفع من صادر شده با اعلام عدم تمکین خانم من در مرجع قضایی. و ایشون با دو روز دیر تر از موعد مققر اعتراض که بیست روز بود اعتراض کردن. آیا اعتراض ایشون مورد قبول هست؟ و بمن ده روز مهلت اعتراض دادن در اعتراض این مورد ذکر کنم باز بنفعه من رای صادر میشود؟ باتشکر

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ