حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

طلاق

کاربر:

1399/03/08
وکالت در طلاق به چه صورت است؟

پاسخ ها

مشاور

13:09 - 1399/03/08
در قوانین ایران حق طلاق با مرد است و و وقتی زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد زوجه می تواند با وکالتنامه ای که دارد طلاق بگیرد .