حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

سهم ارث خانه پدری

کاربر: ناشناس

1401/02/21
سلام من میخواهم سهم ارث خانه پدری یکی از خواهران را پول بدهم چون ایشان می گوید من به پول نیاز دارم و در حال حاضر مادرم زنده است و دو دانگ سهم خودش را بنام دو خواهر دیگر نموده است و مادرم می گوید سهم این خواهر را بدهید که ما را اذیت نکند می خواهم چک برایش بگیرم با توجه به اینکه هنوز سند به اسم پدرم است و ما جدا نکرده ایم لطفا راهنمایی فرمایید مرسی

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ