حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

چک یا سند رسمی

کاربر: ناشناس

1400/07/25
سلام روزتون بخیر مطالبه و وصول وجه چک روش مطمئن تری هست یا تنظیم اقرار نامه ی مالی در دفتر ثبت اسناد مالی بابت بدهکاری؟ و آیا با اقرارنامه ی مالی امکان توقیف اموال وجود دارد؟ایشان همسرم هستند آیا این موضوع تاثیری در پیگیری پرونده دارد؟ سپاس از شما🙏

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ