حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

خانواده

کاربر: ناشناس

1399/04/01
سلام اگر مرد نفقه پرداخت نکند چه کاری میشود انجام داد و چه حق حقوقی برای من وجود دارد. ممنون

پاسخ ها

کاربر

17:29 - 1399/04/01
سلام وقتتون بخیر نفقه یکی از اثار مالی در ایام زوجیت است و شما حق مطالبه آن را به صورت حقوقی و یا کیفری اقدام می شود

کاربر

16:59 - 1399/03/31
سلام وقتتون بخیر نفقه یکی از اثار مالی در ایام زوجیت است و شما حق مطالبه آن را به صورت حقوقی و یا کیفری اقدام می شود

مشاور

16:56 - 1399/03/31
سلام وقتتون بخیر نفقه یکی از اثار مالی در ایام زوجیت است و شما حق مطالبه آن را به صورت حقوقی و یا کیفری اقدام می شود