حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

عدم تعویض پلاک

کاربر: ناشناس

1400/02/26
سلام۲سال پیش خودرویی را فروختم وکالت دادم بعد از گذشت مدت وکالت ایشان پلاک را فک نکرد من هم شکایت کردم حکم توقیف را گرفتم وبعد متوجه شدم که ایشان خودرو را به شخص دیگری فروخته وهر چند وقت یکبار جریمه به نام پلاک من پیامک می شد من هم رفتم وکارت سوخت خودرو را سوزاندم بعد ایشان تازه به تکاپو افتاده وبه شورای حل و اختلاف شکایت کرده وبرای من ابلاغیه امده خواستم ببینم امکان فسخ قراداد وجود دارد یا امکان گرفتن ضرر وزیان به علت این همه زمانی که برای این امور وقت گذاشتم ممنون

پاسخ ها