حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ثبت برند و علائم تجاری

کاربر:

1399/03/10
ثبت برند به چه صورت است؟

پاسخ ها

مشاور

15:48 - 1399/03/10
برند اسم و نام تجاری است که شخص حقیقی یا حقوقی به اسم خود به ثبت میرسانند تا مالکبت معنوی آن نام تجاری متعلق به آن شود و شخصی دیگر نتواند از آن سو استفاده کند.