حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ساناز دارابی

کاربر:

1399/05/30
برای تنظیم لایحه چه کاری باید انجام بدم؟

پاسخ ها

مشاور

11:58 - 1399/05/30
سلام وقت بخیر برای تنظیم لایحه باید موضوع ببینم به چه صورت است تا براتون تنظیم می کنم و قبل باهم صحبت کنیم و برای نکات بیشتر با شماره 70700007 / 09129380774 طباطبایی