حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

مهریه

کاربر: ناشناس

1400/02/26
سلام من مادر بنده ۱۳ سال پیش فوت شده و پدرم یک زن دیگه اختیار کرده ولی چون سال حدود ۴۰ عقد کردن هیچ چیزی یا مدرکی از مهریه ایشون نداریم آیا با شکایت دادگاه مهریه براش اعمال میکنه؟ مهریه زن دوم ۱۱۴ سکه هست آیا به زن اول هم مهریه داده میشه؟

پاسخ ها