حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

جهیزیه

کاربر: ناشناس

1400/10/23
آیا با گذشت 7 ماه از طلاق توافقی با بذل کلیه حقوق زن مرد میتواند نسبت به جهیزیه که در محلی نگهداری میشود ادعا و اقدام قانونی کند؟

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ