حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

سند خودرو

کاربر: ناشناس

1402/01/12
با سلام خودروبی سال‌89 لیزنگ کرده اقساط آنرا پرداخت نموده ام. مدیر لیزنگ بصورت کتبی وبا تایید مقام قضایی تدامتگاه تهران بزرگ عدم بدهی را تایید نموده. ولی شورای حل اختلاف چندین سال است که در این رابط جوابی نمی‌دهد در تمام این مدت خود رو بدون کارت سوخت است وسند هم ندارد تنها مدرکی که در دست دارم کارت خود رو است چه باید کرد از راهنمایی شما سپاسگزارم

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ