حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

کیفری

کاربر: ناشناس

1401/12/03
دو نفر به دلیلی نا معلوم در محلی خلوت در روستا یکی رو کتک میزنن و با نیمچه قمه خطی رو صورتش میندازن و متواری میشن.. مضروب یکی رو میشناسه و بلافاصله شکایت و پزشک قانونی و معادل 15 میلیون دیه میزنن براش پرونده رفته شوارای حل اختلاف!! ضارب که شرور و سابقه داره اظهار کرده اصلا در محل نبوده!! از شاکی شاهد خواستن. برادر شاکی تنها شاهده، آیا در صورت شهادت او، ضارب محکوم میشود؟؟ اگر بله،معمولا حکم این جرم چیست؟ مگر شورا حکم صادر میکند؟ سپاسگذارم

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ