حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

گم شدن سفته

کاربر: ناشناس

1400/02/26
در شرکتی کار میکنم که سفته ای که برای شروع قرارداد بهشون ارائه دادم گم شده است. مدیر عامل وقت صورتجلسه ای تنظیم کردند که همین قضییه رو توضیح میداد. برای پیشگیری از بروز مشکل چیکار باید بکنم؟

پاسخ ها

کاربر

15:54 - 1399/08/14
حتمارسیدی از شرکت دریافت کنید تا حتما در رسید درج شود که مفقود شدهسفته