حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

حضانت فرزند

کاربر: ناشناس

1400/12/09
من خانمی ۴۰ساله درحال اتمام طلاق هستم .فرزند دختر ۱۰ساله دارم که تمایل صددرصد برای ماندن پیش من دارد . آیا اگر بعد از طلاق ازدواج مجدد داشته باشم نگهداری فرزندم را از من میگیرند؟

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ