حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ممانعت از حق

کاربر: ناشناس

1400/05/11
من یک آپارتمان در یک مجتمع مسکونی خریده ام، در حال حاضر این آپارتمان هیچ بدهی و تعهدی به مجتمع ندارد با این حال هیات مدیره این مجتمع می گویند برای این که اجازه ورورد اثاثیه بدهند باید چند ماه شارژ را پیش پرداخت کنیم، چند میلیون تومان سفته بدهیم و مبلغی هم به عنوان ورودیه بپردازیم. آیا هیات مدیره چنین حقی دارد که وقتی من هیچ بدهی ندارم با گذاشتن این مقررات مانع از استفاده من از ملک خودم بشوند؟

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ