حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

مهلت قانونی اعتراض به رای دادگاه

کاربر: ناشناس

1400/03/31
سلام در مهلت اعتراض به رای 20 روزه آیا تعطیلات هم جز ء 20 روز محسوب میشه یانه ؟

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ