حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

فروش زمین وقفی

کاربر: ناشناس

1400/02/26
برای خرید زمین به نزد شخصی در اصفهانک رفتیم با نمایش ملکی و ادعای اینکه برای ارزانتر تمام شدن قیمت آن، ابتدا آن را خریده و سپس به ما بفروشند مبلغ سیصد میلیون تومان پول و چک از ما گرفتند و سپس گفتند زمین کرد و وقفی است و با آن که پول را از ما گرفته بودند و برای عقد قرارداد نزد صاحب زمین رفته بودند دست خالی برگشته و نوشتن قرارداد با صاحب زمین را به روز بعد موکول و به بهانه ی وصول همه ی چک ها تاکنون اقدام به عقد قرارداد با ما نکردند. فقط یک کاغذ نوشته شامل مبلغ و چک های خود به خط شخص یاد شده داریم. با تحقیق متوجه شدیم که طبق فتوای رهبری و فقها ، زمین وقفی قابل خرید و فروش و ارث نیست. خواستار برگرداندن پول خود شدیم اما شخص یاد شده به بهانه بستن قرارداد با صاحب زمین پول ما را پس نمیدهد و میگوید یا زمین وقفی فوق که مادر سند هم ندارد را بخرید و یا برای وصول مبلغ ۱۶۵ میلیون تومان پول خود، چک هفتاد روزه بگیرید. با توجه به کاهش ارزش پول، برای وصول هرچه سریعتر پول خود چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ اگر چک را گرفتیم و بعد از ۷۰ روز وصول نشد خسارت وارده به ما بسیار زیاد می شود.

پاسخ ها