حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

دیدن فرد دیگر در زمان آشنایی

کاربر: ناشناس

1402/01/03
دوست من در حال آشنایی با یک خانمی است و در این زمان و حین ، یک نفر بهتر و زیباتر رو مشاهده کردند. (دوست بنده از خطه ای با خانمی آشنا شدن که 60 الی 70 درصد دخترهای آن خطه این چهره و زیباتر هستند. ) سوال ایشون این بود، که تعهد چگونه باید ایجاد بشه که وقتی کسی بهتر و زیباتر پیدا شد، ناراحتی ایجاد نشه که ای کاش با اون بودم و غیره. متشکرم

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ