حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

قتل

کاربر: ناشناس

1400/07/30
اگر در حالت مستی مرتکم قتل شویم حکمش اعدامه

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ