حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

مزاحمت

کاربر: ناشناس

1400/02/26
فردی با من تماس گرفت و عنوان کرد که شما رو چند بار دیدم و شماره تماس شمارو از فلان ارگان گرفتم و اطلاعاتی از من داشت که فقط بخش گزینش اون ارگان داره. گفت که قصد ازدواج داره ولی ماموریته، بسیار ابراز علاقه می کرد ولی سعی می کرد خیلی صمیمی و خصوصی صحبت کنه، اما بعد از یکی دو بحث من که، پس کی حضوری میاید،دیگه خبری ازش نشد، بارها تماس گرفتم و پیام دادم که باید ببینم که آیا واقعا شغلت همونی بود که گفتی(سپاهی) و دائم ماموریتید. جواب میداد،سکوت میکرد. گفتم شاید پشیمون شده، تا اینکه چند ماه پیش یکنفر تماس واتساپی گرفت و همون موضوع که من جهت آشنایی اومدم، صدا همون صدا بود،گفتم بیاد نزدیک محل کارم ببینمش، اومد از دور زنگ زد که ی کاری پیش اومده باید برم،من عصبانی شدم و موضوع صدا رو گفتم، منکر شناخت اون فرد شد و گفت چون کسی تو ماشینت بود، تو شکاکی و ... چند بار پیام دادم، عصبانی شد که به من زنگ نزنید من اون نیستم و ... در حالیکه من به این اصلا زنگ نزدم ولی چند بار به اون اولی زنگ زدم، شب این فرد زنگ میزد، میگفت کاری داشتید؟ من پرسیدم رو خط تون دایورت دارید من به شما زنگ نزدم، به شدت عصبانیت شد. به خاطر تهدیدش،بیخیال شدم. سوال اینکه اولا این ابراز علاقه ها و بازی با احساسات دیگران،من صدمه روحی دیدم، اون هم با شغل های حساس مزاحم تلفنی است و راه پیدا کردنش چیه؟ مخصوصا که یکسال گذشته راه قانونی داره؟ و دوم اینکه من خودم پیام هایی دادم و تماس گرفتم بعد از بیخبر شدن ازش برای من ممکن دردسر بشه؟ همه پیام هام محترمانه بوده.شماره دوم که بیشتر واتساپی بوده به جز چند مورد را می توان پیگیر شد؟ و اصلا ربط دو شماره را می‌توان پیگیر شد؟ اگر ثابت نشد هر دو نفر یکی است برای من مشکلی درست می کند؟

پاسخ ها