حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

صلح عمری

کاربر:

1399/05/30
سلام . لطفا در مورد قوانین و مزایای صلح عمری توضیح میفرمایید

پاسخ ها

مشاور

12:17 - 1399/05/30
سلام وقت بخیر در صلح عمری شخص هر نوع اموال منقول و غیر منقول خودرا صلح می کند که صلح عمری نوعی صلح که که اصل انتقال بعد از فوت شخص منتقل می شود و قبل از آن نمی تواند خرید و فروش کند و برای نکات بیشتر با شماره 70700007 / 09129380774 طباطبایی