حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

رفع تصرف از اموال عمومی

کاربر: ناشناس

1401/06/21
درود.بابت تصرف مادی و جاده کنار آن از متصرف شاکی شدم و کارشناس هم بیان نمود تصرف شده و مادی و جاده کنار آن عمومی است شهود نیز بیان نمودند عمومی است.بنده کارگر زمین پدری ام که کنار آن جاده است می باشم اما قاضی دادخواست بنده مبنی بر رفع تصرف را به این دلیل که ذی نفع در جاده و مادی نیستم رد نموده.از مادی و جاده های عمومی و ... که عمومی اند مگر همه افراد جامعه ذی نفع حساب نمی شوند؟ممکن است افرادی که ملک کنار چنین اموال عمومی ای دارند تبانی نموده و جادی و مادی ها را تصرف و به زمینهای خود اضافه نموده و مسئولین محلی نیز به دلایل مختلف سکوت نمایند یعنی هیچ فرد دیگر جامعه نمی تواند بابت این جرم ها شاکی شود؟با سپاس

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ