فروش سرقفلی ورثه ای توسط صاحب ملک بدون اطلاع ورثه

حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

فروش سرقفلی ورثه ای توسط صاحب ملک بدون اطلاع ورثه

کاربر: ناشناس

1401/02/02
سلام ،حدودا ۲۰سال پیش پدر خانواده فوت می‌کند چند سال قبل از فوت سرقفلی مغازه ای م خرد وان مغازه بدون استفاده تعطیل بود تا پدر خانواده فوت که در بین ورثه دو صغیر هم بودند که کلیه ورثه از آن شهر بعد فوت پدر مهاجرت می‌کنند ‌حالا بعد ۲۰سال که برگشتند متوجه شدند که مغازه بعد مهاجرت توسط صاحب ملک به فردی دیگر فروخته وات الان چند دست معامله شده برای باز پس گیری چه باید کرد

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ