حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

قیومیت

کاربر:

1402/05/03
با توجه به اینکه پدرم قیومیت برادر متاهلم که بیمار روانی و دو قطبی هست رو گرفته ..آیا می تواند برای قیمومیت بچه های آن نیز اقدام بکند. آیا نسبت به حضانت برادرزاده هایم حق و حقوقی دارد؟ اگر دارد در چه صورتی می تواند برای قیومیت برادرزاده هایم اقدام کند؟ و اینکه زن برادرم می تواند نسبت به اموال پدرم با توجه به اینکه قیومیت برادرم را دارد حقی داشته باشد؟ در صورتی که برادرم جرمی مرتکب شود آیا مجازاتی شامل پدرم می شود؟ خیلی ممنون بابت وقتی که میذارین

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ