حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

اقساط مهریه

کاربر: ناشناس

1400/02/26
سلام و ادب من به هر 6 ماه یک سکه محکوم شدم بیکار هستم و برای دادگاهم ثابت شده که هیچ چیز ندارم تعدیل زدم نوشته که به علت اینکه همون حرفهای دفعه پیش گفته شده این تعدیل رد میشه باید چیکار کنم این اقساط را طولانی تر کنن؟

پاسخ ها