حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

چک

کاربر:

1399/03/08
چگونه چک را نقد کنیم ؟

پاسخ ها

کاربر

13:03 - 1399/03/08
چک سندی است تجاری که که دارنده آن میتواند بر اساس وجه چک آن را از صادر کننده چک مطالبه کند و اگر به هر دلیلی چک وصول نشود قابل پیگیری حقوقی و کیفری از مراجع مربوطه می باشد.