حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

حضانت

کاربر:

1399/03/31
چگونه حضانت فرزند خود را بگیریم؟

پاسخ ها

مشاور

12:55 - 1399/03/08
حضانت فرزند به معنی نگه داری فرزند است که با طرفین هستند یعنی پدر و مادر فرزند معمولا نگه داری فرزند زیر هفت سال با مادر است اما بنا بر شرایطی هم میتوان فرزند زیر هفت سال حضانت با پدر باشد و بعد که فرزند به سن رشد رسید میتواند خود فرزند تصمیم بگیرد که کنار پدر یا مادر خود زندگی کند.