حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ثبت برند و علائم تجاری

کاربر:

1399/03/10
ابطال برند چگونه است ؟

پاسخ ها

مشاور

15:49 - 1399/03/10
وقتی شخصی مالک نام و اسم تجاری است یعنی تمام حقوق معنوی نام تجاری برای آن شخص است و اگر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی از آن نام استفاده یا سوء استفاده کند قابل پیگیری در مراجع قضایی و ابطال نام و برند تجاری است .