حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

طلاق

کاربر:

1399/03/08
راحتترین روش طلاق ؟

پاسخ ها

کاربر

12:59 - 1399/03/08
راحتترین و اسان ترین روش طلاق ، طلاق توافقی است که به صورت توافق بین طرفین است یعنی زوج و زوجه با هم به توافق میرسند که دادخواست طلاق خود را به ثبت برسانند .