حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

طلاق

کاربر:

1399/03/08
طلاق به چند روش صورت می گیرد؟

پاسخ ها

مشاور

12:56 - 1399/03/08
طلاق به چند روش انجام میشود طلاق از طرف زوجه و یا طلاق از طرف زوج صورت میگرد روش دیگر طلاق به صورت توافقی است که طرفین توافق به انجام طلاق میکنند .